Bestuur

Niek Warnas

Niek Warnas

Penningmeester

Niek is verantwoordelijk voor:

  • Financiële Administratie
  • Activiteitencommissie
  • ICT-Commissie
Melle van der Werff

Melle van der Werff

Voorzitter

Melle is verantwoordelijk voor:

  • Vertegenwoordiging
  • Mediacommissie
Jasmijn van den Bos

Jasmijn van den Bos

Secretaris

Jasmijn is verantwoordelijk voor:

  • Ledenadministratie
  • Standpuntencommissie

Het bestuur

Roos, Tom en Martijn zijn de oprichters van de Jonge Libertariërs. Sinds de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 zijn zij bezig geweest met het vormen van een actieve jongeren vereniging.

Het huidige bestuur bestaat uit Melle, Jasmijn en Niek

Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de JL. Wij houden ons voornamelijk bezig met de commissies, onze leden helpen hun sterke punten te ontdekken en met de toekomst van de vereniging.

Via het contactformulier kunnen jullie contact met ons opnemen.
Tot snel!

Melle van der Werff – voorzitter
Jasmijn van den Bos – secretaris
Niek Warnas – penningmeester

Onze kernwaarden

Zelfbeschikking

Autonomie

Decentralisatie

Kom in contact

Onze socials

Wat wij vinden over de huidige problemen

Onze standpunten

Onderwijs

Veel jongeren gaan met tegenzin naar school. Er wordt in Nederland veel gediscussieerd over hoe we het onderwijs kunnen verbeteren. Deze discussies gaan echter te veel over de details terwijl er fundamentele veranderingen nodig zijn.

Woningen

Er lijkt geen einde te komen aan het woningtekort in Nederland. Jongeren zijn hier vaak de dupe van. Er worden veel beloftes gedaan door de politiek, maar ondertussen zijn veel jongeren niet in staat om een goede woning te vinden.

Digitale rechten

Privacy lijkt niet meer te bestaan in de digitale wereld. Er worden allerlei gegevens van ons verzameld terwijl het niet duidelijk is wat hier precies mee gebeurt.