Diversiteit

Diversiteit

Een libertariër ziet de samenleving als een groep individuen. Wij verwachten dat de overheid dit ook ziet, een verwachting die volgens artikel 1 van de Nederlandse grondwet ook moet worden waargemaakt. Wij willen een eind aan het onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, gender, seksuele voorkeur of welke grond dan ook.

Om te beginnen moet de overheid het geslacht van mensen niet langer registreren en verwijderen uit de huidige systemen. Deze informatie hoort niet thuis in het paspoort, maar in het medisch dossier. Zo lang internationale wetgeving over paspoorten niet is aangepast moet bij het geslacht een X geplaatst worden. Hierdoor komt hopelijk ook een eind aan onnodig medisch ingrijpen bij intersekse personen.

De overheid moet zoveel mogelijk genderneutrale woordkeuzes hanteren. Het moet voor de regels niet uitmaken of iemand vrouw of man is of zich door beide niet voelt aangesproken. 

Doordat diversiteit naar ons idee ontstaat door individuen bij elkaar te brengen, willen wij mensen niet in hokjes plaatsen. Wij willen af van alle diversiteits quota. Als iemands gender of huidskleur de bepalende factor is voor een functie, bevordert dat discriminatie. Liever zien wij dat de samenleving de schoonheid van diversiteit gaat inzien.

Mensen gaan in steeds meer combinaties samenleven, als stel met of zonder kinderen, als co-ouders met een ander stel, als polyamoreuze partners, en in andere combinaties die wij hier nog vergeten zijn. De huidige wetgeving gaat nog teveel uit van een relatie tussen twee personen en wil dit vastleggen als geregistreerd partners of echtpaar. Wij willen een einde aan het registreren van relaties. Als mensen hun liefde aan de wereld willen tonen kunnen zij dat prima zelf, daar heeft de overheid geen plaats in. Liefde laat zich niet in hokjes plaatsen.

Onze kernwaarden

Zelfbeschikking

Autonomie

Decentralisatie

Wat wij vinden over de huidige problemen

Meer standpunten