Onderwijs

Onderwijs

Veel jongeren gaan met tegenzin naar school. Er wordt in Nederland veel gediscussieerd over hoe we het onderwijs kunnen verbeteren. Deze discussies gaan echter te veel over de details terwijl er fundamentele veranderingen nodig zijn.

Het onderwijs zou moeten worden aangepast aan kinderen in plaats van andersom. Ieder kind is anders en heeft andere behoeftes. Het is daarom niet logisch dat ieder kind precies hetzelfde curriculum doorloopt op hetzelfde tempo. Kinderen zouden meer zelf aan moeten geven waar hun behoeftes liggen. Op deze manier leren kinderen meer vanuit hun intrinsieke motivatie en ontwikkelen ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

De overheid moet onderwijsinstellingen vrij laten om hun eigen beleid door te voeren. Op deze manier ontstaat er meer diversiteit in het onderwijs en kunnen leerlingen een school uitkiezen die echt bij hen past. Deze veranderingen zijn hard nodig om jongeren goed voor te bereiden op de toekomst.

Onze kernwaarden

Zelfbeschikking

Autonomie

Decentralisatie

Wat wij vinden over de huidige problemen

Meer standpunten