Woningen

Woningen

Er lijkt geen einde te komen aan het woningtekort in Nederland. Jongeren zijn hier vaak de dupe van. Zij staan nog geen jaren ingeschreven bij de woningcorporatie, hebben geen overwaarde, maar juist een studieschuld. Er worden veel beloftes gedaan door politici, maar ondertussen wordt dit probleem alleen maar groter. 

Dit probleem is niet nieuw, maar komt iedere generatie terug. Door vorige generaties jongeren is naar de overheid gekeken voor een oplossing, hier kappen wij mee. 

Het moet makkelijker worden om te bouwen. Door minder te reguleren via bouwbesluiten en bestemmingsplannen kunnen bouwvergunningen sneller worden goedgekeurd, kan een leeg kantoorpand sneller worden verbouwd tot appartementen of studentenkamers en kan iemand een tiny house op een leegstaand stuk grond plaatsen. Wij willen het individu laten kiezen hoe zij willen wonen. Je weet immers zelf het beste wat je eigen woonbehoeftes zijn.

Voor mensen met een laag inkomen hebben we in Nederland de sociale huur, via de woningcorporaties wordt een gesubsidieerde woning geboden aan mensen die dat anders niet kunnen betalen. Om jonge gezinnen uit deze categorie te steunen willen wij dat scheefwoners in de sociale huursector harder worden aangepakt. Hier gaat het niet alleen over het inkomen, maar ook om de grootte van het huishouden. Een stel zonder thuiswonende kinderen heeft geen rijtjeshuis nodig en moet gedwongen kunnen worden binnen de sociale huursector te verhuizen. Hierdoor kunnen woningcorporaties aan meer mensen een passende woning bieden.

Onze kernwaarden

Zelfbeschikking

Autonomie

Decentralisatie

Wat wij vinden over de huidige problemen

Meer standpunten