Woningen

Woningen

Er lijkt geen einde te komen aan het woningtekort in Nederland. Jongeren zijn hier vaak de dupe van. Er worden veel beloftes gedaan door de politiek, maar ondertussen zijn veel jongeren niet in staat om een goede woning te vinden.
Dit moet anders. Er moet meer woonruimte beschikbaar komen in de nabije toekomst. De overheid moet de woningbouw minder reguleren zodat men niet jaren hoeft te wachten op vergunningen. Daarnaast moeten mensen zelf kunnen kiezen hoe zij hun woning willen bouwen. Je weet immers zelf het beste wat je eigen woonbehoeftes zijn.

Onze kernwaarden

Zelfbeschikking

Autonomie

Decentralisatie

Wat wij vinden over de huidige problemen

Meer standpunten