Standpunten

Standpunten

De JL gelooft in een open samenleving waarin iedereen de vrijheid heeft zijn of haar eigen toekomst na te streven. Creativiteit en innovatie zouden niet moeten worden geremd door ingewikkelde procedures en bureaucratie. De JL wil daarom dat de overheid teruggaat naar haar kerntaken. 

Onderwijs

Veel jongeren gaan met tegenzin naar school. Er wordt in Nederland veel gediscussieerd over hoe we het onderwijs kunnen verbeteren. Deze discussies gaan echter te veel over de details terwijl er fundamentele veranderingen nodig zijn.

Woningen

Er lijkt geen einde te komen aan het woningtekort in Nederland. Jongeren zijn hier vaak de dupe van. Er worden veel beloftes gedaan door de politiek, maar ondertussen zijn veel jongeren niet in staat om een goede woning te vinden.

Digitale rechten

Privacy lijkt niet meer te bestaan in de digitale wereld. Er worden allerlei gegevens van ons verzameld terwijl het niet duidelijk is wat hier precies mee gebeurt.